Læs mere

03/05/2017

Mentorkursus i Talentspejderregi afholdt hos RG Rom Gummi

Fredag d. 28. april 2017 var fire lokale virksomheder repræsenteret, da RG Rom Gummi husede et mentorkursus i samarbejde med Lemvig Kommune og Landsforeningen Talentspejderne.

Lemvig Kommune har taget initiativ til at iværksætte Landsforeningen Talentspejdernes mentorprogram i kommunen, hvor lokale mentorer bliver uddannet til at give de unge selvtillid og troen på egne evner, hvilket skal sikre, at de unge trives bedre både i skolen og i fritiden. Programmet har derfor stort fokus på den unges udvikling inden for motivation samt faglige, sociale og personlige forudsætninger.

De lokale mentorer er fastansatte i virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende, ledere, efterlønnere eller pensionister. Fælles for dem er, at de har lyst, overskud og ressourcer til at deltage. De anerkender desuden de unge, som de er, og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter, herunder med at blive uddannelsesparate. For at blive mentor skal den voksne gennemføre et obligatorisk mentorkursus af én dags varighed.

Mentorkursus
Det første mentorkursus i Lemvig Kommune blev afholdt hos RG Rom Gummi med Linda Guldberg Winding fra Landsorganisationen Talentspejderne ved roret. Dagen bød på forskellige øvelser i samt konkret viden om, hvordan de unge skal gribes an. Herunder instruktioner i de redskaber og forskellige værktøjer, mentorerne skal bruge undervejs i mentorprogrammet.

- Ledelsen hos VLTJ besluttede, at vi skulle deltage i mentorprogrammet, og jeg blev nærmest headhuntet til opgaven, hvilket jeg er rigtig glad for. For jeg ser det som vores pligt at udvise medmenneskelighed og social ansvarlighed. Vi skal simpelthen hjælpe de unge mennesker godt i vej. Der er så mange, der ikke ved, hvad de skal og kan, og det kan vi nu gøre noget ved. Jeg har tidligere haft mange lærlinge, hvilket jeg savner, og jeg har tit været censor til svendeprøver, så jeg glæder mig vidt meget til at komme i gang som mentor, understreger Rune Arnbjørn, smed hos VLTJ.

Programmet har allerede hjulpet over 200 unge rundt omkring i landet til i højere grad at finde og bruge deres læringsstile, intelligenser og personlige karakterstyrker. Det næste mentorforløb i Lemvig sættes i gang i august. Læs mere om mentorprogrammet i brochuren Alle har talenter eller på Talentspejdernes hjemmeside, hvor du også kan melde dig som mentor.

 

                             Rune Arnbjørn i gang med en øvelse                    Mentorkursus

Læs mere

07/04/2017

Re-certificeringen er i hus hos RG Rom Gummi

RG Rom Gummi blev ISO 9001-certificeret for første gang i foråret 2014 efter 2008-standarden, og den første re-certificering fulgte nu tre år efter.

Foruden re-certificeringen af hele kvalitetsledelsessystemet skulle systemet også certificeres efter den nye ISO 9001:2015-standard, idet RG Rom Gummi havde opdateret systemet derefter. Til forskel fra den gamle har den nye standard et større fokus på procesorientering og ledelsens engagement samt krav om risikovurderinger på flere niveauer, herunder på produkter, processtyring og ledelse.

 

- Vi har ikke lavet de store ændringer for at kunne overholde den nye 2015-standard, for vi havde allerede et rigtig godt fundament at bygge videre på. Så der er ikke sket nogen revolution, snarere en evolution, idet grundtænkningen er den samme. Vi har dog lavet et system, der nu kan håndtere og rumme både vores håndværksbaserede produktion og vores batchproduktion. Ligesom der på ledelsesniveau er kommet en bedre sammenhæng mellem vores strategi, handlinger og målinger, fortæller Kvalitetschef, Lone Harpøth.

Arbejdet med kvalitetsledelsessystemet er en fortløbende proces, idet det er et dynamisk system. Men selve arbejdet med at gøre klar til re-certificeringen efter den opdaterede standard begyndte sidste sommer, hvor forskellene blev identificeret, og implementeringen af ændringerne blev sat i værk.

- I selve produktionen har vi kun tilføjet en enkelt ting, og det er, at medarbejderne nu kvitterer for eget arbejde. Det vil sige, de selv fungerer som en art udgangskontrol, hvormed de kommer til at tage højere ansvar for deres egne produkter. Ud over at det giver god mening i selve produktionsprocessen, er det samtidig en cadeau til medarbejderne, for vi ved, de kender vores kvalitetskrav samt vores kunder og deres krav rigtig godt, understreger Lone Harpøth og fortsætter,

- Dette anerkendte auditorerne desuden også, idet de under re-certificeringen havde oplevelsen af, at vores medarbejdere er super kvalitetsbevidste og leverer rigtig gode produkter. Endvidere fik vi ros for selve kvalitetsledelsessystemet, selvom de fandt et par forbedringsforslag. Men uden forbedringsforslag ville vi ikke have fået fuld valuta for pengene, idet meningen med en audit er få input fra auditorerne. Altså fra en udefrakommende, som kan se på vores system med helt andre øjne, end vi selv gør, og derefter komme med forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre.

Certificeringsbureauet Intertek Dic A/S stod for auditten, som varede en dag og involverede to auditorer. Auditorerne gik rundt i produktionen og iagttog medarbejderne og stillede dem en række spørgsmål for at se kvalitetsledelsessystemet i praksis, ligesom de gennemgik systemet på et mere teoretisk plan sammen med ledelsen.

                  

Læs mere

24/03/2017

Når der går fisk i fangstredskaberne, træder RG Rom Gummi til

Selv små huller i en fiskepumpeslange er en alvorlig sag, og så snart rederiet Hametner opdager huller i deres, sender de dem til reparation hos RG Rom Gummi.

Det er meget vigtigt, at fiskepumpeslangerne er intakte og fri for selv små huller, så de holder både fangst og havvand inde. For under optimale forhold løber der cirka den samme mængde fisk som havvand i fiskepumpeslangerne. Hvis der ikke er vand i slangerne, bliver de tørre, og fangsten glider ikke frem. Derudover bliver et lille hul hurtigt større, hvorved slangerne risikerer at flække, og kutteren mister hele eller dele af fangsten.

 

- Flækker fiskepumpeslangerne, og vandet løber ud, hober fiskene sig op. Vi kan ikke se fra den anden ende, hvad der er galt. Vi kan bare se, der ikke kommer nogen fisk. Oftest skyldes det, at fiskene laver en prop i slangen, så vi forsøger at få fiskene på gled igen. Er det derimod slangen, der er flækket, mister vi hurtigt tyve til tredive tons af fangsten. Så vi sørger altid for at få slangerne til reparation så hurtigt som muligt, fortæller John-Anker Hametner Larsen, ejer af rederiet Hametner.

Når en slange er repareret, holder reparationen lige så længe som en ny slange. Slangen selv er dog slidt andre steder og kan derfor gå i stykker igen. Hos Hametner skifter de slangerne omkring hvert andet år. Som hovedregel har fiskepumpeslangerne været repareret tre gange, inden de bliver skiftet, og mens reparationerne stadig holder, er resten af selve slangen blevet mør.

- Vi køber vores fiskepumpeslanger hos RG Rom Gummi, idet de er tykkere og mere slidstærke end dem, vi ellers kan få andre steder. Kvalitet koster, og det gør disse også, men de holder til gengæld også længere. Jeg ser det på den måde, at med fiskeredskaberne betaler det sig simpelthen ikke at gå ned på kvalitet, for mister vi bare en enkelt gang tyve tons fisk i havet på grund af en flækket slange, har vi alligevel mistet det, vi har sparet, fastslår John-Anker Hametner Larsen og fortsætter,

- Vi er på godt, gammeldags vestjysk generelt godt tilfredse med servicen hos RG Rom Gummi. Ellers ville vi heller ikke blive ved med at købe vores fiskepumpeslanger hos dem og få slangerne repareret der efterfølgende.

Hullerne i fiskepumpeslangerne opstår på grund af slitage, som primært påføres under storm og kuling. Derudover er fiskeri på bestemte fiskebanker hårdere ved slangerne end andre steder, idet der fanges andre fiskearter som bifangst. For eksempel er knurhaner hårde ved slangerne, idet de har pigge.

 

                              Reparation af fiskepumpeslange                  Reparation af fiskepumpeslange

Læs mere

01/02/2017

Jobdag - 25 unge på besøg hos RG Rom Gummi

325 unge fra folkeskolernes 9. klasser i Lemvig Kommune og 1.G på Lemvig Gymnasium besøgte onsdag den 18. januar 40 lokale virksomheder for at høre om de job- og karrieremuligheder, der findes i lokalområdet.

Jobdagen er en del af projektet Job i Vest, hvor Lemvig Kommune og ni lokale virksomheder foruden RG Rom Gummi er gået sammen om at fortælle de gode erhvervshistorier og synliggøre ledige stillinger i lokalområdet. Jobdagen er projektets særlige initiativ, der henvender sig direkte til de lokale unge, så de opdager, de har en jobfremtid i vest.

 

- Jobdagen tjener et vigtigt formål, da vores unge skal, inden de måske vælger at drage ud i landet og verden og få en uddannelse, kende til vores succesrige erhvervsliv og de attraktive karriere- og jobmuligheder. Nogle unge vil nok også få øjnene op for spændende job, der kræver en erhvervsuddannelse, siger Erik Flyvholm, Borgmester i Lemvig Kommune, der glæder sig over den store opbakning til Jobdagen.

Jobdagen begyndte med et foredrag om fremtidens arbejdsmarked og gode råd omkring valg af uddannelse af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Derefter blev de unge fordelt i ti busser, der kørte dem ud til de 40 deltagende virksomheder. Virksomhederne var inddelt efter ti forskellige jobspor, de unge på forhånd havde valgt i mellem. Virksomhederne fortalte om så forskellige jobtyper som skibsmontør, tandlæge, jurist, biolog, lærer, procesoperatør, kok, fisker og sekretær med mere. Hos RG Rom Gummi fortalte Mads Holm Mikkelsen og Flemming Krogh om RG Rom Gummi som arbejdsplads, og om hvordan det er at være sælger.

- Vi vil rigtigt gerne vise de unge mennesker, hvad vi laver og hvilke jobmuligheder, der er hos os. Det er så vigtigt for os, at de ved, hvem vi er, og ikke mindst hvad vi kan tilbyde dem. Det gælder både dem, der bliver i området, og dem, der rejser herfra for at få en uddannelse. For sidstnævnte er det altafgørende, at den dag de står med et eksamensbevis i hånden og overvejer, om de skal flytte sig selv og måske deres familie hjem til Lemvig, så er det os, de tænker på, fortæller Jesper Berg Kristensen.

Læs mere om Jobdagen og Job i Vest på www.job-i-vest.dk og se TVMidtVests indslag om Jobdagen.

Læs mere

06/01/2017

RG Rom Gummi udvider igen og igen og

Når danske produktionsvirksomheder flytter, rykker de ofte til udlandet. RG Rom Gummi derimod bliver i Vestjylland og flytter en del af produktionen få hundrede meter hen ad vejen i nyerhvervede produktionslokaler.

Når man træder indenfor hos RG Rom Gummi på Neptunvej 1 i Lemvig, er det tydeligt, at bygningen er sammensat af forskellige konstruktioner. Man mødes af murværk i forskellige farver, store haller med højt til loftet, kringelkroge og brede køreveje. Denne særprægede sammensætning skyldes intet mindre end de elleve tilbygninger, som har været nødvendige, siden den første bygning stod klar i 1983. Selv kontoret, der oprindeligt var en tilbygning, er blevet udvidet igen.

 

- Sidste gang, vi byggede til, var i 2014, hvor vi udvidede med en hal på godt og vel tusind kvadratmeter. Dengang tænkte vi, at vi havde sikret os pladsmæssigt, for vi fordoblede trods alt vores areal. Der gik dog ikke mange måneder, inden vi kunne se, at det igen kom til at knibe med pladsen. For fra vi satte projektet i gang, til byggeriet stod færdigt, var vi blevet halvanden gange så mange medarbejdere, og efterspørgslen på vores produkter var steget støt. Udviklingen var af en kaliber, vi muligvis kunne have forudset, men som vi under ingen omstændigheder havde turdet drømme om, fortæller Jesper Berg Kristensen.

Udvidelsen gør, at RG Rom Gummi fordobler arealet for anden gang på to år, idet de nye lokaler på Jupitervej er på godt 3.500 kvadratmeter. Lokalerne har tidligere været brugt til lagerhotel. Så selvom bygningerne er fra 2003, står de store haller nærmest som nye og er lige til at flytte ind i. Igennem den sidste måneds tid har RG Rom Gummis medarbejdere arbejdet på at indrette de nye lokaler til de forskellige produktionsprocesser, som nu er flyttet ind. Foruden produktion rummer de nye lokaler også virksomhedens lager, som er flyttet med.

- Nu har alle vores produktionshold samt lagermand plads nok. Dem, der er tilbage, kan brede sig, og de andre rykker ind i lokaler, der er indrettet specielt til deres behov. Selvfølgelig havde det været fantastisk, hvis alle vores bygninger lå i forlængelse af hinanden, men tingene skal også hænge sammen. Når der står 3.500 kvadratmeter fabelagtige lokaler lige rundt om hjørnet, er det helt tosset ikke at udnytte det. Vores filosofi har altid været at gå med de fornuftige beslutninger, for det er nødvendigt, at vi tænker os om og vælger de rigtige løsninger både for os selv og for området, fastslår Jesper Berg Kristensen.

Se Lemvig Folkeblads dækning af udvidelsen i artiklen Rom Gummi fordobler arealet.

 

 

RG Rom Gummi    RG Rom Gummi

Læs mere

02/01/2017

RG Rom Gummi leverer bløde gummimåtter til lokalt motionscenter

Om Lemvig Motionscenter 24/7 på Transportvej giver medlemmerne en blød opstart, hvis julesulet skal af i en fart, vides ikke. Det eneste, der er sikkert, er, at gummimåtterne, der ligger på gulvet i motionscentret, er stødabsorberende og lækre at træne på.

Det er atter blevet januar og tid til at indfri nytårsforsæt og muligvis smide et par kilo. Når julesulet skal af, er det vigtigt, at man som motionist angriber projektet korrekt, så man undgår skader. Det er især vigtigt at skåne ben og knæ, hvilket kan gøres ved at træne på et blødt og stødabsorberende underlag, og det er her Lemvig Motionscenter 24/7 kommer ind i billedet.

- Vi har lagt gummimåtter fra RG Rom Gummi på omkring 400 m2 fordelt på to områder i motionscentret. Det ene område bruges til flere former for funktionel træning, herunder både til individuel træning og hold. Vi har blandt andet et hold på omkring hundred modne gymnaster, der en gang i ugen springer rundt på de bløde måtter. Det andet område huser vores frie vægte, fortæller fitnessinstruktør, Mikael Graff.

Uanset træningsform er det stødabsorberingen, der er omdrejningspunktet for brugen af måtterne hos Lemvig Motionscenter 24/7. For eksempel kan det ikke undgås, at medlemmerne dropper vægte både ved CrossFit og på området med de frie vægte. Derfor er det vigtigt at have et meget stødabsorberende gulv såsom disse gummimåtter, der kan absorbere stødene på en måde, så de andre medlemmer ikke bliver generet af bumpene.

- Måtterne er fuldt ud tilfredsstillende, og medlemmerne er meget glade for dem. Så vi er yderst tilfredse med, at vi tænkte lokalt, da vi skulle anskaffe måtterne. Det har været en nem handel for os, idet vi kontaktede RG Rom Gummi, der gjorde arbejdet med at finde frem til den rigtige måtte. Vi har ikke alene fået en måtte med de rigtige egenskaber, vi har også fået den til en meget god pris, fastslår Mikael Graff.

Der er omkring tredive medarbejdere tilknyttet Lemvig Motionscenter 24/7, der som navnet angiver, har åbent døgnet rundt. Motionscentret har cirka 900 aktive medlemmer.

Læs mere

23/11/2016

Julemærkemarchen, en god sag at gå for

Søndag den 4. december går det løs igen. Det er efterhånden blevet en tilbagevendende begivenhed, at RG Rom Gummi støtter årets Julemærkemarch og dermed børnene på de danske Julemærkehjem.

Traditionen tro løber årets Julemærkemarch af stablen første søndag i december med ruter på henholdsvis fem og ti kilometer. I år har Julemærkemarchen 40års jubilæum, og antallet af startsteder stiger år for år. Det vil sige, der i år er 65 startsteder fordelt over hele landet, hvoraf Holstebro og Nykøbing Mors er tættest på Lemvig.

Sidste år snørede omkring 15.000 vandrelystne danskere skoene og begav sig ud på en af ruterne fra et af de 64 startsteder. Det resulterede i et rekordstort støttebeløb til de fire Julemærkehjem på hele 1.115.000 kroner. Hermed kommer ordsproget Alle bække små til sin ret, idet den mindste startpakke koster 20 kroner - et lille beløb, der gør en stor forskel.

I 2015 led Julemærket det største fald i salget på et enkelt år nogensinde, hvorfor Julemærkefonden har udviklet en app, hvorfra man kan sende julehilsner med Julemærker på via mobiltelefonen. Ud over Julemærkerne og Julemærkemarchen er det blandt andet også muligt at købe souvenirers og Julemærkehjemmenes kogebøger, hvis man vil støtte den gode sag yderligere.

Find information om årets Julemærkemarch her.

Læs mere

10/11/2016

Gazelle set på de Vestjyske stepper ved RG Rom Gummi

Det er ikke hvilken som helst Gazelle, der springer rundt i Rom i øjeblikket. Det drejer sig om en Gazelle 2016,som er en erhvervspris uddelt af Dagbladet Børsen, og som er landet hos RG Rom Gummi.

Gazeller er ifølge Dagbladet Børsen rollemodeller, som skaber arbejdspladser, vækst og optimisme over hele landet. De trodser lav vækst, demografisk modvind, usikkerhed om fremtiden og ændrede spilleregler, og de gør det med vidt forskellige forretningsidéer og virksomhedstyper. En Gazelle er endvidere en virksomhed, som vokser kontinuerligt og som minimum fordobler sin omsætning i løbet af fire regnskabsår.

- Det er ikke små krav, Dagbadet Børsen opstiller, så vi er enormt stolte af, at vi har klaret cuttet og nu er blandt Gazelle-modtagerne for 2016. Jeg er overbevist om, at vores værdier og virksomhedskultur har bragt os hertil, idet kundeservice, konstant omstillingsparathed og kvalitetsprodukter er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Vores plan for virksomheden har aldrig været at blive store blot for at blive store, for tingene skal hænge sammen. At vi nu er vokset, og vi har os selv og medarbejderne med, er helt perfekt, understreger Jesper Berg Kristensen, direktør for RG Rom Gummi, og fortsætter,

- Endvidere har vi gennem årene sørget for at ansætte kompetente medarbejdere, der supplerer os på områder, vi tidligere ikke har fokuseret så meget på, herunder kvalitetsstyring og markedsføring. Samtidig har vi sikret en løbende udvikling af selve produktionen med diverse tilbygninger og nye maskiner samt antallet af medarbejdere. Fra jeg overtog virksomheden i 2008, har antallet af medarbejdere været støt stigende. Dengang var vi seks, i dag er vi godt og vel fem gange så mange. Men den enorme vækst, vi har oplevet, er heller ikke kommet af sig selv, så det er skønt at få en Gazelle som anerkendelse af vores hårde arbejde.

Ud af de 300.000 virksomheder i Danmark, der indberetter deres årsregnskaber og ellers opfylder de krav, der skal til, for at komme i betragtning til en Gazelle, er RG Rom Gummi blandt de 1.790, der har modtaget prisen. I år søger Dagbladet Børsen desuden viden hos Gazelle-modtagerne for at finde ud af, hvad der gør, at netop disse virksomheder vækster så kraftigt.

- En af de største drivkræfter hos os er, at vi er helt vilde med vores arbejde. Det er så vigtigt, at vores medarbejdere og vi selv er glade for at være her, og at vi glæder os til at komme på arbejde hver morgen, Det medfører, at vi sommetider tager opgaver ind, der langt fra giver mening, hvis man udelukkende kigger på kroner og ører, men det giver udfordringer og dermed motivation og lysten til at knokle på. Så snart vi bliver trætte af at være her, kan vi lige så godt stoppe, fastslår Jesper Berg Kristensen.

Formålet med prisen er at fejre dansk erhvervslivs hurtigst voksende virksomheder. Dagbladet Børsen kårer Gazellerne, mens udvælgelsen foretages af Greens Analyseinstitut ud fra objektive kriterier, der bygger på data fra Erhvervsstyrelsen. Det vil sige, udnævnelserne af de forskellige virksomheder udelukkende sker på baggrund af, hvorvidt den enkelte virksomhed lever op til de specifikke krav.

 

  Gazelle 2016 Gazelle 2016 Gazelle 2016

Læs mere

29/08/2016

RG Seasight Fenders leverer fendere til det første offshoreskib, der servicerer havvindmølleindustrien i USA

De amerikanske offshorevirksomheder søger viden og erfaringer i Europa under opbygningen af de første amerikanske havvindmølleparker, herunder hos RG Seasight Fenders, som samarbejder med skibssmedjen Blount Boats.

I løbet af de sidste ti år har flere offshorevirksomheder arbejdet på at bygge havvindmølleparker ved de amerikanske kyster. Det er dog først i sommeren 2015, at det første fundament til en havvindmølle har ramt havbunden. Denne første havvindmøllepark står færdig ved Block Island sidst på sommeren 2016, og det er den amerikanske offshorevirksomhed Deepwater Wind, der står bag. Undervejs i projektet har andre brancher fulgt med på sidelinjen, herunder Blount Boats, som nu leverer det første skib til mandskabsoverførsler til havvindmøllerne ved Block Island.

- En af grundene til, vi har valgt at satse på det amerikanske marked allerede nu, hvor projekterne kun er i deres spæde start, er, at vi mener, vi har den fornødne erfaring til at kunne bidrage positivt til udviklingen i havvindmølleprojekterne. Desuden bygger Blount Boats deres offshoreskibe på licens fra engelske South Boats, som vi allerede leverer fendere til, hvorfor det er helt naturligt, at vi også leverer vores fendere til Blount Boats i USA, fortæller Jesper Berg Kristensen, salgsansvarlig i RG Seasight Fenders

Alle nye begyndelser er spændende, og det at opbygge nye relationer på nye markeder er noget helt særligt. Samarbejdet mellem Blount Boats og RG Seasight Fenders går forrygende, hvilket primært skyldes, at de to virksomheder deler både værdigrundlag og kultur. Hvide Sande Shipyard Steel and Service og RG Rom Gummi, der står bag RG Seasight Fenders, er begge familiedrevne virksomheder gennem flere generationer, hvilket gør, at Blount Boats og RG Seasight Fenders matcher hinanden rigtig godt.

- Blount Boats bygger på mange af de samme kerneværdier som os, idet de står for kvalitet og lang holdbarhed på deres skibe. Desuden forsøger de altid at give deres kunder de bedste løsninger, hvad end det drejer sig om en kendt skibstype eller en skræddersyet løsning. Der er ingen tvivl om, at vi sammen kan skabe rigtig gode resultater, idet vores virksomheder kulturelt og holdningsmæssigt minder så meget om hinanden, fastslår Jesper Berg Kristensen.

Læs mere om Blount Boats og deres første offshore vindmølleeventyr i artiklen Masters of Reinvention

Læs mere

01/02/2016

RG Rom Gummi deltager i Hannover Messe

”Industrial Supply” messe i Hannover fra d. 25. – 29. april

RG Rom Gummi deltager i "Industrial Supply" messe i Hannover fra d. 25. – 29. april.

Læs mere

15/01/2016

Invitation - Besøg eller deltag på den danske fællesstand på Nortec 2016

Link til registrering med fri adgang- se nedenfor

Kære Underleverandører
Godt nyt år

Jeg er glad for, at kunne starte det nye år med at invitere dig på besøg på den danske fællesstand og messen under Nortec 2016. Som tidligere nævnt får vi besøg af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, så hvis du har mulighed for det, vil det glæde os, at se dig til receptionen og øvrige aktiviteter omkring og på den danske fællesstand den. 2701. Se programmet nedenfor, hvor finder du også link og kode til fri adgang.

I øvrigt har vi udvidet standen med 2 ekstra pladser, og jer har 1 plads tilbage - så kontakt mig hvis dette er interessant for dig at deltage på standen. 

Den nordtyske industrimesse NORTEC bliver afholdt for 15. gang i Hamborg fra den 26.-29. januar 2016 og du er inviteret. 

Messen henvender sig primært til virksomheder, der har kompetencer inden for metal- og overfladebehandling, elektronik og teknik, automation og styring, konstruktion og værktøj, IT og logistik.  Messen er anerkendt, og tiltrækker derfor omkring 12.000 fagbesøgende, hvor en stor andel er beslutningstagere og indkøbere fra Nordtyskland.

 

Eksport til det tyske marked
Tyskland er det største eksportmarked for små- og mellemstore virksomheder (SMV'er). Der er fortsat fremgang i den tyske fremstillingsindustri, hvilket smitter af på den danske eksport til Tyskland. Tal for Eksportrådet viser, at SMV'er i stigende grad øger eksporten til Tyskland, da potentialet fortsat er stort. 

 

"Danish Business Day", den 27. januar
Onsdag er udnævnt til "Danish Business Day", hvor Erhvervs- og vækstministeren, Trols Lund Poulsen besøger NORTEC.

 • 10.00-11.30: NORTEC Forum - Danish Business Day
  Her vil der være oplæg om ny teknologi, maskiner, udvikling og innovation i markedet. Det vil være muligt for danske virksomheder at byde ind med interessante indlæg.

 • 13.45: Erhvervs- og vækstministeren, Troels Lund Poulsen ankommer til NORTEC
  Direktør for Hamburg Messe & Congress, Bernd Aufderheide tager imod ministeren

 • 14.00: Reception på fællesstanden (HAL A1)
  Der bydes velkommen af Knud Hareskov og Bernd Aufderheide. Erhvervs- og vækstministeren, Troels Lund Poulsen vil holde en tale.

 • 15.00-17.00: Guided VIP-tour.
  Ministeren besøger de danske udstillere samt udvalgte tyske udstillere

 

I forbindelse med det store danske islæt, tilbydes danske firmaer gratis adgang til messen via dette link: NORTEC-online-ticket-invitations - følg herefter disse steps:

 1. Klik på "To the ticket shop"
 2. Vælg "Day ticket with voucher code"
 3. Udfyld alle felter markeret med rød stjerne
 4. Indtast kode: NT1636
 5. Udskriv eller gem adgangskort
 6. Bekræftelse sendes til den mailadresse du har indtastet 

 

Tilmelding
Vedr. eventuelle ledige pladser på den danske fællesstand, kontakt venligst Knud Hareskov fra Center for Underleverandører:

Knud.hareskov@cfu.as

+45 20 25 32 77

Læs mere

30/08/2015

RG Rom Gummi er en fast bestanddel på Kopenhagen Furs Farmerdag

Fredag den 28. august indtog minkavlere og udstillere Messecenter Herning i anledning af Kopenhagen Furs årlige Farmerdag.

Igen i år afholdte Kopenhagen Fur endagsmessen, Farmerdag, i Herning Messecenter, der henvender sig til pelsdyravlere fra hele landet. Messen var godt besøgt, og der var masser at se på for de omkring 1.000 messegæster, der besøgte messen.

- Der er efterhånden mange, der kender vores produkter, enten fordi de selv bruger dem, eller fordi de har hørt om dem fra naboer eller kollegaer. Det gælder også vores gyllepropper, som kun har været på markedet i halvandet år. Så det er fantastisk, at pelsdyravlerne har taget så godt imod dem, fortæller Mads Holm Mikkelsen, medarbejder hos RG Rom Gummi, og fortsætter

- Ud over interessen for vores produkter såsom gyllepropper og PVC-plader til gyllerendeskrabere, der retter sig mod minkavlerne, var der også flere forespørgsler fra andre brancher. Med gylleproppen har vi vist, at gummi er et fleksibelt produkt, og at vi er en fleksibel virksomhed, så vi er godt tilfredse ovenpå Farmerdagen.

Omdrejningspunktet for Farmerdagen er pelsning, herunder de bedste metoder og den sikring af kvaliteten, der skal til for at holde pelsningskvaliteten i top. Kopenhagen Fur viste, hvad der er værd at holde øje med under pelsningen, samt hvad der kan justeres for at få det bedste resultat. Imens fremviste de knap halvtreds udstillere alt fra gyllepropper til fuldautomatiske og selvkørende foderrobotter.

Læs mere

04/08/2015

Det fosser ud med flydende gummi og nye idéer hos RG Rom Gummi

Hestetrailere, kreaturvogne, bugseringsvogne, haveborde og nu også borde til en af Lemvigs bedst beliggende restauranter. Der er simpelthen ingen grænser for, hvad man kan lave med sprøjtebart flydende polyuretangummi.

Der var ikke mange hos RG Rom Gummi, der havde troet, at sprøjteanlægget til det sprøjtebare polyuretangummi skulle få så mange forskellige anvendelsesmuligheder og slet ikke til restaurantbrug. Det var også en tilfældighed, der gjorde, at Restaurant Luna i dag har gummibelagte borde. For restauratør Michael Buch fra Luna opdagede tilfældigvis Lemvig-bordet, som er et havebord skabt i samarbejdet mellem tre lokale virksomheder, en dag han og fruen gik forbi bolighuset i gågaden i Lemvig.

- Min kone, Helle, og jeg så havebordet og blev begge noget betaget af bordpladerne. Så det endte med, vi lånte en plade med til restauranten for at se, om det var noget, vi kunne bruge. Pladen lå fremme, da vi efterfølgende fik en gruppe herrer ind i restauranten. En af dem kendte RG Rom Gummi meget godt, så han spurgte, om han ikke skulle få dem til at ringe til mig, fortæller Michael Buch.

Som sagt så gjort, og Michael Buch lånte derefter endnu flere plader, som blev afprøvet i restauranten. Han selv og personalet blev så glade for de gummibelagte bordplader, at Michael valgte at få sprøjtet ployuretan på alle sine bordplader. Så i vintermånederne, hvor restauranten alligevel holdt lukket, blev bordene fornyet. Bordpladerne blev slebet ned og behandlet, så gummiet kunne sprøjtes på.

- Bordene har absolut levet op til vores forventninger. Vi synes desuden, det er en pragtfuld måde at gøre det eksisterende pænt og anderledes på, og bordpladerne spiller så godt med omgivelserne. Samtidig er det helt klart noget, kunderne lægger mærke til. For der er rigtig mange kunder, der spørger til bordene, og så får de selvfølgelig historien. På den måde er bordene med til at sætte fokus på vores overbevisning om at gøre alt, hvad vi kan for at handle lokalt, og det gælder både råvarer og interiør, understreger Michael Buch og fortsætter

- Bordpladerne tåler nærmest hvad som helst, og vores erfaringer fra Restaurant Luna er, at de er meget nemme at holde rene. Det er som om, hvis der bliver spildt på bordet, at det samler sig i stedet for at flyde ud over det hele, hvilket gør det meget nemt at tørre af.

Sidst men ikke mindst er ringen ved at være sluttet mellem hestetrailere og haveborde. For Michael Buch har besluttet sig for, at han vil have lagt flydende polyuretan i bunden af sin kommende varevogn, som skal bruges til transport af varer til restauranten.

 

                          Bordplader fra RG Rom Gummi                               Bordplader fra RG Rom Gummi

Læs mere

29/06/2015

Klæder skaber folk, og cykeltøj skaber gode oplevelser

Når et cykelhold drøner gennem landskabet som en smurt maskine, og de ens dragter laver fartstriber langs landevejen, er det fedt at være cykelrytter, og holdånden er helt i top.

I lørdags den 27. juni 2015 blev Hærvejsløbets Cykelløb afholdt med deltagelse af et lokalt cykelhold fra Lemvig. Holdet, cykler.dk/RG Rom Gummi, valgte den længste rute af tre mulige på 270 kilometer fra Flensborg til Viborg.

En af de ting arrangørerne bag Hærvejsløbets Cykelløb lægger mest vægt på er netop holdånden, idet det er op til holdet at få alle med i mål. For ved tilmeldingen forpligter holdet sig til at hjælpe hinanden med at holde tempoet og til at vente på hinanden ved små reparationer. Arrangørerne ser også gerne, at cykelholdene har trænet sammen op til løbet. Specielt på de to lange ruter på henholdsvis 270 og 160 kilometer er sammenholdet ekstra betydningsfuldt.

- Det er utrolig vigtigt for os som cykelhold, at vi har udstyret i orden, og det gælder også tøjet. For den synlighed, de ens dragter giver, skaber hele fundamentet for holdet. Dertil kommer selvfølgelig erfaringen med at cykle og det at kende hinanden rigtig godt som hold, hvilket er nødvendigt, når man kører så mange kilometer og så tæt cykel ved cykel, fortæller Johnny Lyng, cykelrytter og værkfører hos RG Rom Gummi, og fortsætter

- Vi har ikke kørt Hærvejsløbets Cykelløb før, selvom vi har kørt sammen i mange år. Men det kommer vi helt sikkert til igen, for det er det løb, jeg nogensinde har deltaget i, der har haft mest styr på tingene, herunder med depoter og ruten. Vi var dog ret hurtigt gennemblødte, idet regnen stod ned i stænger, men vejret kan arrangørerne jo ikke gøre noget ved. Uanset vejr, vind og resultater var det vigtigste, at alle mand kom godt i mål og havde en rigtig god tur, og det havde vi.

Hele 2550 cykelryttere deltog i Hærvejsløbets Cykelløb, og de var fordelt således på de tre ruter, der alle endte i Viborg. På ruten fra Flensborg på 270 kilometer deltog 1315 cykelryttere, mens der var 750 cykelryttere på den 160 kilometer lange rute fra Vejen, og fra Funder ved Silkeborg deltog 485 ryttere på den lidt kortere 50 kilometerrute. Cykelholdet, cykler.dk/RG Rom Gummi, gennemførte løbet på 9 timer og 18 minutter.

Cykelholdet blev sponsoreret af de to virksomheder fra Lemvig, cykler.dk og RG Rom Gummi, som gav cykeltøjet til lejligheden, og cykelhandleren stillede endvidere en servicevogn til rådighed under selve løbet.

 

                       RG Rom Gummi                      RG Rom Gummi

Læs mere

23/04/2014

RG Rom Gummi søger nye medarbejdere

Vi har travlt i øjeblikket og søger derfor efter flere hænder til at give et nap med både i produktionen og på kontoret. Til produktionen søger vi et par selvstændige og engagerede medarbejdere, mens vi har brug for en intern sælger til kontoret.

SIDSTE FRIST FOR ANSØGNINGER ER OVERSTÅET I DENNE OMGANG

Se stillingsannoncerne for flere informationer:

Produktionsmedarbejdere

Intern sælger

Læs mere

18/11/2014

RG Rom Gummi støtter de danske Julemærkehjem

Søndag den 7. december har alle andre også mulighed for at støtte Julemærkehjemmene ved at deltage i en af de mange Julemærkemarcher, der er landet over, hvor indtægterne for deltagelse i marchen går til Julemærkehjemmene.

Traditionen tro afholdes Julemærkemarchen den første søndag i december, og i år er der 63 startsteder landet over. Tilmeldingen foregår på startstederne, hvor det samtidig er muligt at vælge mellem en gå- eller løbetur på enten fem eller ti kilometer.

I år er det 38. gang Julemærkemarchen arrangeres, og for mange er det blevet en fast tradition at skyde julen i gang med en Julemærkemarch. Sidste år deltog 17.639 betalende deltagere, hvilket gav et resultat på ikke mindre end 1.000.001 kroner til hjælpearbejdet på Julemærkehjemmene.

Hvert år får 750 børn i alderen syv til fjorten år hjælp på et af de fire Julemærkehjem i Danmark. I øjeblikket er 400 børn på venteliste til at få hjælp på et Julemærkehjem. Eftersom Julemærkehjemmene kun får 6 % i offentligt tilskud, er bidraget fra Julemærkemarchen meget velkomment.

- Donationen og det utrættelige frivillige arbejde bag Julemærkemarchen har stor betydning for os. Julemærkehjemmene drives jo hovedsagligt for indsamlede midler, så vi er helt afhængige af, at folk støtter indsamlingsinitiativer som Julemærkemarchen, fortæller direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen.

Priser for deltagelse:
Medalje og startkort: 60 kr.
Diplom og startkort: 30 kr.
Startkort uden medalje eller diplom: 20 kr.

Klik her for en oversigt over, hvor Julemærkemarchen afholdes: Startsteder 2014

Læs mere

02/10/2014

RG Rom Gummi på Kopenhagen Furs Farmerdag

De danske pelsdyravlere, der er leverandører til en af Danmarks største eksportsuccesser, er et kvalitetsbevidst folkefærd, også når det gælder simple ting som gyllepropper og gyllerendeskrabere.

Uden det rigtige udstyr går der hurtigt megen tid, energi og penge med reparationer, ekstra arbejdsgange og unødigt bøvl, hvilket var baggrunden for RG Rom Gummis samarbejde med en Vestjysk pelsdyravler om netop at få lavet det helt rigtige udstyr. Resultatet blev en gylleprop i gummi, der ikke har løse dele, der kan falde ned i vakuumsystemet, og som ikke svupper.

- Vi besluttede os for at deltage i Kopenhagen Furs Farmerdag for at udbrede kendskabet til vores gylleprop og gyllerendeskraber blandt pelsdyravlere fra hele landet. Der er efterhånden mange, der kender os og vores produkt her i området, men vi mener, det har potentiale til meget mere, fortæller Mads Holm Mikkelsen, der deltog i Farmerdagen for RG Rom Gummi, og fortsætter,

- Der var rigtig mange positive tilkendegivelser fra både danske og udenlandske messegæster på både vores gyllepropper og gyllerendeskrabere. Der var en, der var særlig tilfreds med, at gylleproppen er lavet i ét stykke, idet han netop har oplevet, at de originale propper går i stykker, og smådele ryger ind i vakuumanlægget med store ødelæggelser til følge.

En god håndfuld pelsdyravlere blev så interesserede i gyllepropperne, at halvdelen af dem bestilte lige på stedet, mens den anden halvdel lånte nogle med hjem fra Farmerdagen om fredagen. Allerede mandag morgen ringede den første pelsdyravler til RG Rom Gummi for at bestille flere. Så det lykkedes for RG Rom Gummi at udbrede kendskabet til gylleproppen i denne omgang, og virksomheden ser allerede nu frem til at deltage på Kopenhagen Furs Skindudstilling i marts 2015.

Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels og samtidig en andelsforening, der er ejet af medlemmerne af Dansk Pelsdyravlerforening. I Danmark alene er 6.000 mennesker direkte beskæftiget med pelsdyravl, og de danske minkavlere er verdens bedste. De danske minkskind efterspørges i en sådan grad, at prisen på danske minkskind er prissat 20 til 30 procent over udenlandske minkskind.

Læs mere

15/09/2014

Rejsegilde - RG Rom Gummi udvider

RG Rom Gummi fordobler sit areal med tilbygningen af en ny produktions- og lagerhal, der står klar sidst på efteråret.

Antallet af medarbejdere hos RG Rom Gummi stiger støt, og selv med treholdsskift er det svært at finde plads til alle, så de ekstra godt tusind kvadratmeter er kærkomne både blandt ansatte og ledelsen.

 

 - Vi har afprøvet forskellige løsninger blandt andet med lagerplads hos vores nabo i bygningerne på den anden side af vejen, men vores erfaring er, at det er rarest at have alt under ét tag. Samtidig har det altid været vigtigt for os, at vi ikke bliver større bare for at blive større. Grundlaget skal være der, og det mener vi, vi har nu, for ved årsskiftet var vi tyve medarbejdere, og i dag er vi næsten tredive, understreger Jesper Berg Kristensen, direktør for RG Rom Gummi.

Se desuden denne artikel fra Lemvig Folkeblad torsdag den 11. september fra RG Rom Gummis rejsegilde.

 

Rejsegilde                             Rejsegilde

Læs mere

05/07/2014

RG Rom Gummi i ny brochure

RG Group, der er hovedselskabet bag RG Rom Gummi og RG Seasight Fenders, står bag den nye brochure, der præsenterer begge virksomheder.


Se brochuren her: RG Group

 

Læs mere

05/05/2014

RG Rom Gummi er nu ISO 9001-certificeret

RG Rom Gummi begyndte forløbet i efteråret 2013 og nu trekvart år senere er ISO-certificeringen under ISO 9001 i hus sammen med et veldokumenteret kvalitetsstyringssystem.

ISO-certificeringsforløbet er blandt andet sat i gang for, at RG Rom Gummi kan være på forkant med udviklingen både internt og eksternt. Internt skal kvalitetsstyringssystemet gøre oplæringen af nye medarbejdere nemmere, hvilket er kærkomment, idet der løbende kommer flere og flere nye til. Mens det eksternt er for at kunne imødekomme fremtidige krav til dokumentation af kvalitetsstyringen fra forskellige brancher, herunder Energisektoren.

- Det drejer sig om løbende at definere de mål og processer, der er nødvendige for at levere resultater i overensstemmelse med kundens krav og vores egne politikker, og så derefter løbende måle på dem. Og vi er glade for at blive målt på, for på den måde bliver vi holdt op på, at vi gør det, vi siger, fortæller Jesper Berg Kristensen, og fortsætter,

- Vi har ikke ændret alverden i selve arbejdsgangene i produktionen, men nu dokumenterer vi dem blandt andet i form af produktionsbeskrivelser og registrering af afvigelser. Det har hele tiden været vigtigt for os, at implementeringen af ISO 9001-standarderne ikke blot ender ud med et certifikat på væggen, men derimod giver både ledelse og medarbejdere et redskab, der fungerer.

RG Rom Gummi har haft stor glæde af at have Helle Manicus fra QHSE-Support til at sætte forløbet i gang. For Helle Manicus har med udgangspunkt i virksomhedens dagligdag hjulpet med at udvikle et kvalitetsstyringssystem, der giver mening, og som ikke blot er et standardsystem. Endvidere har hendes evne til at inddrage medarbejderne i processen været fremragende.

ISO er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer, som både statslige og ikke statslige organisationer samarbejder med. For at blive ISO-certificeret skal virksomheden etablere, dokumentere, implementere og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem samt løbende forbedre dets effektivitet i overensstemmelse med kravene i den internationale standard.

 

Læs mere

31/03/2014

Endelig popper propperne i Tvis

Der er desværre gylle og ikke champagne under propperne hos pelsdyravler Per Mailund i Tvis, men målt på hans tilfredshed med gyllepropperne fra RG Rom Gummi, skulle man tro, der rent faktisk var tale om de dyre franske dråber.

Med et stort staldanlæg som Per Mailunds er det vigtigt, at alle funktioner virker, når der skal muges ud to til tre gange om ugen. Dette er endelig blevet til virkelighed i Tvis, hvor de originale gyllepropper, der fulgte med anlægget, er blevet udskiftet med gyllepropper fra RG Rom Gummi.

- Minkhusene er koblet til et kloakrørsystem, hvor en vakuummotor suger gyllen ud af kloakrørene. Men de oprindelige gyllepropper sluttede ikke tæt, og der kom falsk luft ind i systemet. Det ødelagde vakuummet, og uden vakuum bliver kloakrørene ikke tømt. Nogle gange kunne jeg få propperne til at lukke tæt, hvis jeg holdte ved dem, men jeg kan jo ikke rende frem og tilbage mellem husene og holde ved propperne, det er simpelthen uholdbart, fortæller Per Mailund.

Gyllesystemet er bygget op således, at der løber en gyllerende langs hvert minkhus, hvori gyllen ligger. For at få gyllen over i gylletanken fjerner Per Mailund først gylleproppen, der sidder i den ene ende af gyllerenden. Derefter skubber han gyllen fra den anden ende med en gyllerendeskraber, der også har en gummiløsning fra RG Rom Gummi, ned i kloakrøret, hvor gylleproppen før sad. Når gyllen er løbet ned i kloakrøret, sætter han proppen i igen og tænder for vakuumanlægget.

- Det er rart med en gylleprop, der endelig virker, for den anden har taget al for meget af min tid og energi. Desuden har Rom Gummi lavet en gylleprop til mig, der kun består af to dele, et stålhåndtag og selve proppen. For ikke nok med, at de oprindelige gyllepropper ikke slutter tæt, de går også i stykker. Jeg har haft dele fra gyllepropperne til at side fast i kloakrørene, så jeg skulle i gang med rensebånd, og der har endda været dele helt inde i vakuummotoren. Heldigvis ødelagde det ikke alverden, men det kunne snildt være gået meget værre, fastslår Per Mailund.

De oprindelige gyllepropper er sammensat af flere stykker, som er samlet med aluminiumpopnitter, som ætser op med tiden. Det vil sige, når popnitterne forsvinder, løsner bundpladen sig, og faren for, at både bundplade og gummiprop går løs, opstår. Falder delene ned i kloakrøret, kan det være med vidtrækkende konsekvenser til følge, for bundplade og gummiprop kan sætte sig fast i kloakrøret og stoppe gyllens fraløb, eller i værste fald kan de løse dele ryge helt ind i vakuummaskinen og ødelægge den.

 

                                                      

Læs mere

28/02/2014

Ingen lappeløsninger hos RG Rom Gummi

RG Rom Gummi har opfundet en ny metode til at lægge et nyt bundlag under en gummibåd, så lappeløsninger helt kan undgås.

Det var ikke første gang, medarbejderne hos RG Rom Gummi fik en gummibåd indenfor døren, men det var første gang, hvor mere eller mindre al gummiet under bunden var slidt af helt ind til lærredet.

- Vi har med jævne mellemrum lappet slidtage og mindre huller på forskellige gummibåde, både under bunden og på selve de oppustelige pontoner, hvor vi har kunnet lappe hullerne ud fra samme princip, som når man lapper en cykel. Men når det, som i dette tilfælde, drejede sig om hele bunden, havde vi umiddelbart kun to muligheder, og det var bogstavelig talt de rene lappeløsninger begge to, fortæller Jesper Kristensen, direktør for RG Rom Gummi.

Gummibådens beskaffenhed gjorde, at hele bunden skulle lappes, hvilket efterlod medarbejderne hos RG Rom Gummi med to muligheder. Den ene mulighed gik ud på at lægge et nyt bundstykke i gummi på af én gang, hvilket hurtigt blev fravalgt, idet limen ville nå at tørre ud, inden man kan nå at lægge bunden på.

Den anden mulighed bestod i at dele dette bundstykke i mindre stykker og lægge stykkerne på bunden en ad gangen. En løsning, der heller ikke var optimal, idet de mange samlinger ville øge risikoen for, at der med tiden ville opstå utætheder. Heldigvis fik en medarbejder en god idé. De kunne sprøjte PUR på bunden af båden, idet det både er nemmere at påføre og er enormt slidstærkt.

Brugen af sprøjtebar PUR på bunden af en gummibåd er en absolut ny og ukendt metode indenfor det maritime miljø, så de involverede hos RG Rom Gummi besluttede sig for at teste metoden først. Et stykke båndlærred gjorde det ud for gummibådens bund; gummiet blev slebet af og der blev sprøjtet PUR på. Derefter forsøgte de at splitte PUR-laget ad på både den ene og den anden måde uden held. Så der er store forventninger blandt både medarbejdere og ledelse til den nye lappemetode.

 

                                                      

Læs mere

06/03/2014

RG Rom Gummi søger økonomiansvarlig ** Ansøgningsfristen er udløbet **

Vi søger til en nyoprettet stilling en person, som har lyst til at blive en del af en ejerledet virksomhed i spændende udvikling og vækst.

Som økonomiansvarlig får du ansvaret for, at virksomhedens bogholderi og eksterne regnskab til enhver tid er ajourført og lever op til lovens krav. Du får også ansvaret for øvrige administrative opgaver og skal sikre effektive arbejdsgange og optimal økonomistyring.
Det bliver også dit ansvar at ejere, bestyrelse og øvrige interessenter til enhver tid er underrettet om udviklingen i økonomi, salg og indtjening med valide og opdaterede informationer.

Samtidig med at du har ansvaret, sørger du også selv for den daglige bogføring, efterkalkulationer, interne kontroller, budgettering, årsregnskab, rapportering til offentlige myndigheder samt lønkørsel for timelønnede og månedslønnede. Det vil også være dig, der laver og vedligeholder ansættelseskontrakter, ligesom du kan bidrage med sparring på ansættelsesretlige spørgsmål.

Vi er en uformel lille organisation med kort vej fra beslutning til implementering. Nogle gange går det stærkt, og det vil derfor være nødvendigt, at du også hjælper til med øvrige administrative opgaver samt ad-hoc opgaver og projekter. Det kan fx være telefonpasning, forsendelser eller noget helt andet.

Det er vigtigt for os, at du mestrer alle bogholderiopgaver, og det er en fordel, hvis du har erfaring fra en produktionsvirksomhed. Vi forestiller os, at du har en teoretisk videregående uddannelse i økonomi.

I dit arbejde kan du lide detaljen, men kan også se det hele fra oven. Du er systematisk og struktureret tænkende og overholder deadlines og aftaler.

Vi forventer også, at du er nysgerrig og omstillingsparat. Du kan lide nye opgaver og udfordringer i kombination med noget kendt og rutinepræget.

Du ser muligheder i IT og er hjemme i både Officepakken og C5. Sprogligt kan du engelsk og gerne tysk.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling med fleksible arbejdstider og en løn, der modsvarer dine kvalifikationer og kompetencer. Der vil være mulighed for selv at påvirke stillingens indhold på sigt.

Send venligst din ansøgning på info@romgummi.dk senest fredag den 21. marts 2014.

RG Rom Gummi producerer gummiprodukter i høj kvalitet til primært industri, fiskeri og offshore. Virksomheden har mere end 30 år på bagen og er gået fra at være en enmandsforretning til i dag at have 21 ansatte. Gennem de senere år er antallet af medarbejdere tredoblet, hvilket er meget sigende for den rivende udvikling, der er blevet hverdag i RG Rom Gummi.

Læs mere

11/12/2013

Længere levetid til hårdtprøvede hydraulikslanger

For Thyborøn Skibs og Motor er det vigtigt at yde kunden den bedste service, og derfor anbefaler de fiskerne at få lagt et ekstra lag gummi på deres hydraulikslanger.

Det gælder i hvert fald de hydraulikslanger, der driver fiskernes fiskepumper. For når fiskerne lander deres last ved hjælp af en fiskepumpe, bliver fiskepumpe og hydraulikslange hejst ned i lasten på fartøjet. Det vil sige, at slangen slæber op og ned af båden undervejs.

- Det gummilag, der sidder på hydraulikslangen, er ikke beregnet som slidlag, fordi det simpelthen er for tyndt. Så vi mener absolut, det kan betale sig at få RG Rom Gummi til at lægge et ekstra gummilag på, idet slangen derved får det nødvendige slidlag, der skal til for at holde. Slangens levetid bliver ganske enkelt forlænget, fortæller Kresten Olesen, Værkfører hos Thyborøn Skibs og Motor.

Hydraulikslangerne er bygget op således, at der inderst er en slange, der er lavet af stålflet. Yderst er der et gummilag, der skal beskytte stålslangen, så den ikke ruster. For går der først hul på gummilaget, begynder stålet at ruste, og inden længe springer stålslangen.

- Vi kan lægge ekstra gummi på hvilken som helst gummislange uanset længde eller størrelse, og vi tilpasser gummitype og lagets tykkelse efter, hvad slangen skal bruges til. Ifølge Thyborøn Skibs og Motor er det noget, der dur, for vores løsning med et ekstra gummilag er den bedste løsning, de har prøvet, fastslår Jan Skov Trabjerg, Teknisk Direktør hos RG Rom Gummi.

Læs mere

14/10/2013

Messetilbud på måtter forlænges igen

**Tilbuddet er udløbet, men se gerne måtterne herunder**

RG Rom Gummi er netop vendt hjem efter en helt kanon DanFish-messe, hvor efterspørgslen på måtter har været så stor, at vi har besluttet at forlænge messetilbuddet.

Vi sørger for måtter i lange baner og udvider tilbudsperioden, så tilbuddet på vores gummimåtter fortsætter året ud.

Måtterne er velegnede til stående arbejdspladser, til at omkranse maskiner og som gå-afmærkning på glatte gulve. Måtterne er stødabsorberende, ligesom de sikrer en god blodcirkulation i benene, og de er derfor bedre at stå på end på et hårdt underlag. De forskellige måttetyper sikrer mange forskellige anvendelsesmuligheder, og de kan bruges til alt fra værksteder til butikker.

Måtterne, der er vist her er standardstørrelser, men har du brug for andre størrelser eller andre måttetyper, er du meget velkommen til at kontakte os. Så finder vi en løsning, der matcher dit behov.

 

Forskellige måtter fra RG Rom Gummi

Læs mere

26/09/2013

Mød RG Rom Gummi på DanFish 2013

Det er tilbage til rødderne, når RG Rom Gummi deltager i DanFish-messen i Aalborg 9. til 11. oktober.

Da RG Rom Gummi blev grundlagt for godt tredive år siden, bestod produktionen udelukkende af gummiprodukter til fiskeindustrien. Selvom vi i dag leverer gummiprodukter til mange forskellige brancher, har vi fastholdt denne produktion og udviklet forskellige fiskeriprodukter i årenes løb.

RG Rom Gummi fremstiller og reparer gummiprodukter til alle former for fiskeindustri, herunder forskellige ruller såsom transportruller og notruller samt overtræksbånd, kraftblokke og garntromler. Derudover lægger vi naturgummi på kugler i alle størrelser og gummi på ruller, ligesom vi laver overtræk til plast- og gummikugler og mekaniske samlinger af bånd.

DanFish-messen er både rettet mod erhvervets store og små udøvere og fokuserer fortrinsvis på fangstredskaber samt udstyr til fiskeren selv og hans båd. Messen har efterhånden mange år på bagen, idet den første messe så dagens lys i 1974. Siden er messen støt vokset og strækker sig i dag over et standareal på omkring 9.000 m2.

Kom og vær med, når alt går i fisk – du finder os på stand A119.

Læs mere

10/09/2013

Messetilbud på måtter fortsætter
**Tilbuddet er udløbet, men se gerne måtterne herunder**

RG Rom Gummi er netop vendt hjem efter en vellykket HI[13]-messe, hvor efterspørgslen på måtter har været så enorm, at vi har besluttet at forlænge messetilbuddet.

Vi sørger for måtter i lange baner og udvider tilbudsperioden, så tilbuddet på vores gummimåtter fortsætter indtil 1. november. Måtterne er velegnede til stående arbejdspladser, til at omkranse maskiner og som gå-afmærkning på glatte gulve. Måtterne er stødabsorberende, ligesom de sikrer en god blodcirkulation i benene, og de er derfor bedre at stå på end på et hårdt underlag. De forskellige måttetyper sikrer mange forskellige anvendelsesmuligheder, og de kan bruges til alt fra værksteder til butikker.

Måtterne, der er vist her er standardstørrelser, men har du brug for andre størrelser eller andre måttetyper, er du meget velkommen til at kontakte os. Så finder vi en løsning, der matcher dit behov.

 

Forskellige måtter fra RG Rom Gummi

Læs mere

30/07/2013

RG Detectline lancerer ny hjemmeside

Vores afdeling med detekterbare produkter, RG Detectline, har opdateret sin hjemmeside med fokus på brugervenlighed, så vi herefter kan præsentere vores kompetencer og ydelser bedst muligt.

Siden har beholdt sine hovedtræk, men indholdet er nyt. For eksempel har RG Detectline lavet en produktoversigt, der viser en række af de mest populære produkter inddelt efter fire kategorier. Kategorierne er kontorartikler, hygiejneprodukter, produkter til produktionsprocessen og røntgen- og metaldetekterbare gummiprodukter.

I produktoversigten under hver kategori findes der flere oplysninger om hvert enkelt produkt, herunder en række specifikationer såsom anvendelsesmuligheder, varenummer og farvekombinationer. Alt i alt indeholder RG Detectlines sortiment mere end tusind forskellige produkter, og vi er altid klar til at udvikle nye. Så kontakt os endelig, hvis du ikke finder netop det produkt, du mangler, på hjemmesiden.

Vi glæder os til at kunne fremvise vores spændende produkter og fortælle om de nye tiltag og interessante projekter, vi beskæftiger os med, gennem den nye hjemmeside. Så kig endelig forbi: www.rgdetectline.dk

Læs mere

05/07/2013

Varmvulkanisering i helt ny vægtklasse

Med 10 meter i længden og 2 meter i diameter rykker RG Rom Gummis nye autoklave varmvulkanisering op i en helt ny vægtklasse.

Den nye autoklave kan varmvulkanisere gummi på en lang række store metalemner, hvor det på grund af størrelsen ikke tidligere har været muligt at få dem ind i en ovn. En mulighed, Rom Gummi mener, er altafgørende, idet varmvulkanisering giver en langt bedre kvalitet og holdbarhed end alternativet, som er koldvulkanisering.

Grunden til, at mange vælger at få lagt gummi på deres emner, er, at gummiet beskytter metallet, så emnernes levetid forlænges. Dette gælder blandt andet emner, der bliver udsat for sandblæsning, kemikalier og grus. Endvidere dæmper gummibelægningen den støj, der nemt opstår ved brug af metalemnerne. Så det er vigtigt, at gummibelægningen holder.

- Vi oplever ret ofte, at forskellige virksomheder efterspørger varmvulkanisering som efterbehandling af originalprodukter, der som udgangspunkt er koldvulkaniserede, idet de ikke holder. Varmvulkaniseringsprocessen kan sammenlignes med en svejsning, idet gummiet smelter sammen. Det vil sige, at varmvulkaniseringen er meget stærk, også i vedhæftningen, hvor koldvulkaniseret gummi har tendens til at gå op. Derfor giver vi også garanti på, at vores vedhæftninger holder, fastslår Jesper Berg Kristensen, ejer af Rom Gummi.

Rom Gummi har arbejdet med varmvulkanisering i 30 år og har derigennem opbygget en stor erfaring med at varmvulkanisere den type produkter, den nye autoklave kan producere. For teknikken er den samme, selvom størrelsen er en anden.

Ovnen bliver monteret i august og er køreklar fra september.

Læs mere

28/06/2013

Det gælder om at stå fast…

Rom Gummi har udviklet en skridsikker gummibelægning, der blandt andet kan bruges til hestetrailergulve. Gummiet sprayes på trailergulvet, hvor det danner et tæt lag fra væg til væg. En perfekt løsning for både hest og ejer.

I 2007 købte hesteejer Laurids Jensen en ny hestetrailer og knap seks år senere var bunden tæret op. Det skyldes, at hestetrailerens originale gummibelægning gik løs i den ene side, hvorved der kom vand ind under gummiet, og trægulvet mørnede op.

- Jeg fik mig noget af en forskrækkelse, da jeg løftede gummibelægningen til side, for der var et stort hul i bunden af traileren. Så jeg fjernede bunden og lagde en karosseriplade i med en 1 millimeter galvaniseret stålplade på i stedet. Selvom der altid er halm eller spåner på trailergulvet under kørslen, er karosseripladen stadig for glat, så jeg henvendte mig til Rom Gummi for at købe en gummimåtte. Det viste sig dog, at Rom Gummi havde en langt bedre idé, fortæller Laurids Jensen.

Rom Gummi havde en enkelt gang tidligere lagt flydende gummi i en hestetrailer, og resultat var blevet så godt, at Laurids Jensen fik tilbudt den samme omgang til sin trailer, og han var ikke længe om at takke ja. For uanset hvilken hest Laurids Jensen har i traileren, om det er en potentiel Derbyvinder eller en af familiens islandske heste, har han altid fokus på hestens ve og vel.

- En hest, der er usikker på underlaget, bliver nervøs og bruger mange kræfter på at holde balancen. Mine heste er trygge og afslappede, når de står på det nye trailergulv, for de kan mærke, at det er skridsikkert. Og det betyder meget for mig, at mine heste får en god oplevelse, mens de er i traileren, fastslår Laurids Jensen, der har været aktiv inden for travsporten siden 1982, og som står bag rækken af Damhus-heste, herunder Equator Damhus, der blev kåret som Årets Hest 2003.

Gummibelægningen fra Rom Gummi er slidstærk og beskytter både hove og underlag. Derudover bliver gummiet ikke glat, når det er vådt, og det er nemt både at feje og vaske, hvorfor det også er velegnet til brug på boksgulve, vaskepladser og staldgange.

 

                                            

Læs mere

12/06/2013

Grøn smiley

Tirsdag den 11. juni 2013 havde RG Rom Gummi besøg af Arbejdstilsynet, der kvitterede med endnu en grøn smiley.

Siden sidste gang Arbejdstilsynet lagde vejen forbi RG Rom Gummi, har virksomheden været igennem en rivende udvikling både i produktionen og på antallet af medarbejdere. En udvikling, der blandt andet har medført, at RG Rom Gummi har oprettet en Arbejdsmiljøorganisation, hvor både ledere og medarbejdere er repræsenteret. Arbejdsmiljøorganisationens hovedformål er at tænke arbejdsmiljø og sikkerhed ind i både hverdag og i ændringer af arbejdsgange og processer, hvilket har været særdeles vigtigt hos RG Rom Gummi.

- Det giver en god fornemmelse, at vi har kunnet fastholde vores grønne smiley, for det bekræfter os i, at den indsats vi lægger fra dagen både fra ledelsens side og gennem arbejdet med Arbejdsmiljøorganisationen virker. Vi har fordoblet antallet af medarbejdere gennem de sidste fem år og bygget til af flere omgange og samtidig forsøgt at holde tungen lige i munden, så den hurtige udvidelse ikke har haft indflydelse på medarbejdernes ve og vel, fastslår Jesper Berg Kristensen, Direktør for RG Rom Gummi, og fortsætter,

- Det er vigtigt at huske og især at huske medarbejderne på, at deres vigtigste redskab er deres egen krop, og at den skal holde i mange år. Så vi skal give dem alle forudsætningerne for at passe godt på sig selv, for vi kan ikke bare bestille en reservedel hjem til dem, og så er den klaret.

Arbejdstilsynet tildeler den grønne smiley på baggrund af en gennemgang af en virksomheds væsentlige arbejdsmiljø ved et tilsyn. Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, hvilket vil sige, at Arbejdstilsynet har konstateret, at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Læs mere

02/05/2013

Varmvulkanisering er vejen frem

NCC Roads er afhængig af, at udstyret er slidstærkt og velfungerende, når det danske vejnet får en tur. Dette gælder også for vejtromlen, som består af en stålvalse beklædt med gummi, og erfaringen siger, at et varmvulkaniseret gummilag fra RG Rom Gummi holder.

Når NCC Roads køber nye vejtromler, kører de med det gummilag, som fabrikanten har lagt på, indtil gummiet bliver slidt. Derefter lægger Rom Gummi et nyt lag gummi på ved først at rille det gamle gummi af, dernæst lægge et nyt gummilag på og sidst men ikke mindst varmvulkanisere tromlen. Varmvulkanisering vil sige, at gummiet bliver varmet op under tryk, hvorved gummiet bliver meget slidstærkt og holder længere. Egenskaber, der er vigtige for NCC Roads.

- Der er stor forskel på, hvor længe gummilaget fra fabrikanten holder. Vi havde en tromle, der var næsten ny, da den blev sendt til Rom Gummi, mens en anden holdte i seks måneder. Den første tromle vi fik lavet hos Rom Gummi, har vi brugt igennem tre år, og det kan slet ikke ses på den, at den har været brugt. Så der er ingen tvivl om, at kvaliteten fra Rom Gummi er en helt anden end den originale, som simpelthen ikke er god nok, påpeger Iver Jensen, Værkstedsleder hos NCC Roads, og fortsætter,

- Det var faktisk mine kolleger på værkstedet i Vejen, der formidlede kontakten. Jeg spurgte dem, hvad i himlens navn jeg skulle gøre, for jeg stod jo der med en ret ny tromle, som jeg ikke kunne bruge til noget, fordi gummiet hang i laser. De foreslog, at jeg skulle ringe til Rom Gummi, som de allerede kendte og havde gode erfaringer med. Det gjorde jeg så, og det var en god beslutning.

NCCs fejemaskiner, som fejer og støvsuger vejene, bliver serviceret på værkstedet i Vejen. Idet det primært er sand og sten, der ligger på vejene, slider det hårdt på fejemaskinernes sugehoveder, som er lavet af metal. For at undgå slitagen lægger Rom Gummi et lag gummi inde i sugehovederne, så sand og sten ikke kommer i kontakt med metallet.

     

Læs mere

18/04/2013

Virksomhedsbesøg hos Daloon

Da muligheden bød sig for at besøge en fødevarevirksomhed, der aftager vores detekterbare produkter, og oplevelsen samtidig gav mulighed for at styrke det sociale blandt medarbejderne, slog vi til.

Kommerciel direktør for Daloon, Bjarne P. Dahl, som også sidder i bestyrelsen for RG Rom Gummi, tog godt imod os, da vi ankom til Daloon i Nyborg. Bjarne lagde ud med at fortælle om historien bag Daloon og servere lækre forårsruller, hvorefter vi fik en guidet rundtur i produktionen lige fra råvare til færdig forårsrulle.

- Daloons grundlægger, Sai-chiu Van, kom til Danmark i 1935for at studere dansk landbrug. Meningen var, at han skulle vende tilbage til Kina efter et kort ophold i Danmark, men på grund af forskellige uroligheder og Anden Verdenskrig blev han i Danmark. Derefter gik det slag i slag fra fremstilling af de første forårsruller i Vans kælder i 1961 til den fabrik vi står i lige nu med robotter, der kan producere 1.000.000 forårsruller om dagen, fortalte Bjarne og fortsatte,

- Vi producerer over 100 forskellige produkter, hvoraf flere er nøglehulsmærkede. Begge dele skyldes, at både udvikling og sundhed altid har været en integreret del af virksomheden, idet Van senior var meget optaget af ernæringsrigtige råvaresammensætninger, ligesom han deltog i udviklingen af maskiner til at lette arbejdet i produktionen.

Der var ingen tvivl om, at det enorme produktionsapparat gjorde stort indtryk på alle. Særligt interessant var det dog at se røntgen- og metaldetektorerne, der scannede hver eneste pose forårsruller for fremmedlegemer. For én ting er at vide, hvad vi leverer vores sporbare produkter til, noget andet er at have set det i brug og se, at det er et vigtigt led i produktionsprocessen.

Læs mere

07/03/2013

Rom Gummi højner effektiviteten hos Lemvig Biogas

Med tre gyllevogne, der hver kører otte til ti ture i døgnet minimum fem dage om ugen, tæller hvert eneste minut for Lemvig Biogas, når gyllen skal transporteres mellem landmænd og biogasanlæg, og selv en sugestuds er altafgørende for afviklingen.

Der var nærmest tale om held i uheld, da Lemvig Biogas sendte en efterspørgsel til Rom Gummi om at udvikle en bedre studs til deres gyllevogne, idet idéen først opstod efter et uheld med en varmeveksler, som Rom Gummi reparerede.

- Vi havde haft problemer med sugestudserne i mere end ti år, før vi kom på, at vores nabo, Rom Gummi, muligvis kunne hjælpe os. Vi fik idéen efter, at vores varmeveksler var blevet deform på grund af et overtryk, hvor Rom Gummi skræddersyede en gummimembran, der gjorde veksleren funktionsdygtig igen. Det var en meget effektiv løsning, så hvorfor ikke også forsøge med sugestudserne, fortæller Dan Grummesgaard, vedligeholdelseschef hos Lemvig Biogas.

Det er altafgørende, at sugestudsen lukker tæt med tragten på gylletanken og dermed udfylder eventuelle ujævnheder, så der ikke kommer luft med ind i vognen. For kommer der luft ind i tanken, skummer gyllen op, hvilket giver problemer både ved tankning og tømning. Ved tankning optager skummet plads, så vognens kapacitet ikke udnyttes til fulde, ligesom det tager længere tid at tømme tanken, når gyllen er skummet.

- Rom Gummi laver i dag hele studsen for os, og selvom gummiet skal fornyes efter et år til halvanden, kan det sagtens betale sig. Vores vogne rummer 33m3, og vi kører 500 tons gylle gennem anlægget i døgnet. Så det er vigtigt for os, at vognene er helt fulde, og selv et minut mindre pr læs betyder meget, og med sugestudserne fra Rom Gummi barberer vi omkring halvandet minut af henholdsvis en tømning eller fyldning, fastslår Dan Grummesgaard.

Læs mere

26/02/2013

Rom Gummi tager hånd om ballerne

Køreturen på omkring 120 kilometer frem og tilbage for Michael Andersen fra Hostrup Maskinstation var det hele værd, da han hentede to renoverede stålvalser til sin halmballepresser hos Rom Gummi.

- Jeg har en Claas 380 Variant ballepresser, hvor gummibelægningen på de to stålvalser i presseren var blevet slidt. Men nærigheden rendte af med mig, da jeg hørte, hvad Claas skulle have for et par nye. Så jeg tænkte, der måtte være en anden og bedre løsning og fandt frem til Rom Gummi, der nu har leveret nogle rigtig flotte valser og endda til langt under halvdelen af det, et par nye ville koste, fortæller en tilfreds Michael Andersen.

Stålvalserne, der sidder inde i presseren, trækker de gummibånd rundt, der former selve ballen. Det er derfor vigtigt, at gummiet har et godt greb, så valserne kan trække båndene rundt. Rom Gummi drejede derfor resterne af det gamle gummi på Michael Andersens valser af, hvorefter der blev lagt et nyt gummilag på, som siden blev tandet for at sikre det gode greb.

- Jeg havde min lokale Claasmontør til at montere valserne, og han var meget imponeret over det flotte stykke arbejde, Rom Gummi har lavet. Så vi ser frem til at få ballepresseren ud at køre, når høsten går i gang, og vi er allerede begyndt at overveje, hvad vi ellers kan bruge Rom Gummi til, fastslår Michael Andersen fra Hostrup Maskinstation.

 

Læs mere

05/02/2013

Erhvervspris til Rom Gummi

Jesper Berg Kristensen fra Rom Gummi modtog fredag d. 25. januar 2013 Årets Erhvervspris, som uddeles af Nordvestjysk Lederforum.

Erhvervsprisen blev uddelt, da Nordvestjysk Lederforum traditionen tro afholdte sin årlige nytårskur i januar denne gang i Holstebro Musikteater. Formålet med Erhvervsprisen, der blev uddelt for første gang, er at hædre personer og virksomheder, der på en helt særlig måde har udmærket sig i forbindelse med sit erhverv i Nordvestjylland.

- Jeg ser Erhvervsprisen som et stort skulderklap og en flot anerkendelse af Rom Gummi, og det arbejde vi lægger for dagen. Samtidig sætter prisen fokus på, at hvis man vil noget nok og kæmper for det, kan det sagtens lade sig gøre, også selvom ens virksomhed ligger i Vestjylland, fortæller en stolt Jesper Berg Kristensen.

Nordvestjysk Lederforums formål er at skabe et forum, hvor ledere fra nordvestjyske virksomheder kan mødes på tværs af brancher og få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og gennem indbyrdes aktivitet. Et erhvervsfagligt udbytte, der både skal styrke den enkelte virksomhed og det geografiske område generelt.