Corporate Social Responsibility

 

RG Rom Gummi er en ansvarlig dansk arbejdsplads som er inspireret af de 10 principper i FN´s Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover har vi fokus på de 17 verdensmål, og arbejder fokuseret med de verdensmål, hvor vi mener vi kan gøre en forskel. 

Sundhed og trivsel er en afgørende faktor

Sundhed og trivsel for vores medarbejdere har altid været en afgørende faktor for RG Rom Gummi. Vi ser vores medarbejdere som en af de vigtigste brikker i vores værdikæde, og derfor forpligtiger vi os til, at alle har det godt og kan arbejde under de bedst mulige forhold. Derfor er vi bl.a. meget opmærksomme på at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i top. Her er plads til at hjælpe hinanden uanset hvilken afdeling man er i og hvilken stilling man har.

 Ingen anmærker på de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

Der ses ikke forskel på køn

Hos RG Rom Gummi rekrutteres og ansættes der udelukkende på baggrund af kvalifikationer. Virksomhedens ledergruppe, som udelukkende er baseret på kandidaternes kunnen og kvalifikationer, består i dag af 20% kvinder.

 

 Ingen anmærker på de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

En arbejdsplads hvor der er plads til alle 

RG Rom Gummi er en arbejdsplads hvor der gives plads til alle. Vi ansætter både faglærte, ufaglærte, flexjobbere, lærlinge, elever og tager løbende folk ind i arbejdsprøvning.
Vi tilbyder danskundervisning til de medarbejdere, som ikke har dansk som modersmål. 

Eftersom som vores hovedkontor og produktion er lokaliseret i et såkaldt yderområde i Vestjylland, vi vil med vores strategi om vækst yde hvad vi kan for at skabe flere arbejdspladser i vores nærområde.

 Ingen anmærker på de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

Løsninger med en uovertruffen fleksibilitet og levetid

Vi tilbyder kundetilpassede gummiløsninger i en holdbarhed, hvor kun få andre i verden kan være med. Holdbarheden på vores løsninger gør, at både gummiet og de komponenter de inkorporeres i holder længere. Det betyder, at mængden af rågummi og de materialer de inkorporerede komponenterne er fremstillet af nedbringes. Vi følger selvfølgelig udviklingen af rågummi tæt, men vil så vidt muligt ikke gå på kompromis med kvaliteten da vi mener, at lang holdbarhed er nøglen til mindre forbrug.

Vores kundetilpassede løsninger betyder også, at vi har et begrænset færdigvarelager med produkter som potentielt kan udgå og kasseres. 

Derudover har vi fokus på at vores løsninger i det fleste tilfælde kan renoveres og ombygges, hvilket også nedbringer mængden af rågummi der anvendes. Der anvendes langt mindre rågummi ved en renovering/ombygning sammenlignet med at skulle fremstille løsningen fra bunden igen. 
Et eksempel hvor vi benytter os af renovering/ombygning, er på vores gummifendere til offshore industrien.
Når vi går ind og renoverer/ombygger gummifendere betyder det, at selve ståldelen som bliver brugt i fenderen kan genanvendes. Denne løsning er enestående i markedet, hvor andre tilsvarende producenter kun tilbyder løsninger der ikke kan renoveres, hvilket betyder at fenderen har en kortere levetid og efterfølgende ender som deponiaffald da de består af forskellige materialer som ikke er til at adskille.

 Ingen anmærker på de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

Vi mindsker vores spild af affald 

Vi arbejder løbende på at mindske vores spild i produktionen ved gennemtænkt sortering og bortskaffelse af affald på den bedst mulige måde. Vi genanvender afskæringer og stumper af ubrugt rågummi for at udnytte mest muligt til vores løsninger. Al håndtering af kemikalier foregår efter forskrifterne og overholder alle love og regler både miljø- og arbejdsmiljømæssigt. Derudover indkøber vi refurbished it- og produktionsudstyr.

RG Rom Gummi har et samfundsmæssigt ansvar for at sikre størst mulig bæredygtighed i vores forretning. Derfor sætter vi standarder for os selv, leverandører og samarbejdspartnere, der er baseret på internationale regelsæt (Environmental, Social and Govnance (ESG))

 

 Ingen anmærker på de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

Vi vil nedbringe udledningen af Co2

Opvarmning af produktionslokaler er i 2022 ændret fra træflis til fjernvarme, hvilket vi forventer at vil nedbringe vores Co2-udledning for opvarmning markant. For yderligere at nedbringe vores Co2 udnyttes procesvarmen fra vores autoklaver (varmvulkaniseringsovne) 

Alt belysning er skiftet til LED i både kontor- og produktionslokaler. Vi laver årligt grønt regnskab og sætter målsætning og handleplan for nedsættelse af vores Co2 udledning. Vi har stor fokus på – og prioriterer nye indkøb ud fra hvor ”grøn” det er. Vi vurderer også leverandører ud fra deres grønne profil og klimaindsats.


Vi er godkendt til certifikatet ISO14001:2015.

 Ingen anmærker på de seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen.

Igangværende tiltag 

Mere Co2-venlig emballage

Nedbringelse af mængden af papir ved digitalisering

Opsætning af mål for evt. de næste 5 år (Co2 udledning)

Undersøgelse af vores spild, for at se om det kan genanvendes til andre formål

keyboard_arrow_up
Loading...